حوزه فعالیت

کارگر کارخانه

کارخانجات صنعتی

تامین نیروی انسانی متخصص جهت کلیه امور دفتری شامل: متصدی امور اداری، مالی، انبارداری، فروش و …

تامین نیروی انسانی خدمات عمومی شامل: نیروی نگهبان(حفاظت فیزیکی)، کار در ارتفاع، نظافت و امور پسماند، سم پاشی و فضای سبز، نامه رسانی، ایاب و ذهاب، تهیه و توزیع مواد غذایی، نیروی متخصص برق و تاسیسات و…

تامین نیروی انسانی خط تولید: کارگر ساده، سرپرست خط تولید، حمل و بارگیری کالا، نیروی واحد HSE ،QC و …

تامین نیروی انسانی ماهر نیرو پارسا

سازمان ها و ادارات

تامین نیروی انسانی متخصص جهت کلیه امور دفتری شامل: متصدی امور اداری، مالی، بایگانی و …

تامین نیروی انسانی خدمات عمومی شامل: ایجاد و نگهداری فضای سبز، نیروی نگهبان، تنظیف و نظافت عمومی، ایاب و ذهاب، تهیه و توزیع مواد غذایی و…

تامین نیروی انسانی ساده و متخصص شامل: نامه رسان، نیروی متخصص شبکه و کامپیوتر، روابط عمومی و…

تامین نیروی انسانی ماهر نیرو

شرکت های عمرانی

تامین نیروی انسانی متخصص جهت کلیه امور دفتری شامل: متصدی امور اداری، مالی، کارپرداز و …

تامین نیروی انسانی خدمات عمومی شامل: نیروی نگهبان(حفاظت فیزیکی)، ایاب و ذهاب، تهیه و توزیع مواد غذایی و…

تامین نیروی انسانی ساده و متخصص کارگاه شامل: کارگر ساده، نیروی متخصص برق و تاسیسات، عمران ، معماری و…

پاساژ-ماهرنیرو

پروژه های تجاری، مسکونی

تامین نیروی انسانی خدمات عمومی شامل: ایجاد و نگهداری فضای سبز، نیروی نگهبان (حفاظت فیزکی)، تنظیف و نظافت عمومی، کار در ارتفاع و…

نمایشگاه-ماهر نیرو

رویدادهای ویژه

رویدادهای ویژه به همایش ها، نمایشگاه ها و مشاغل فصلی مانند کار در مزارع کشت و صنعت  اطلاق میگردد.

تامین نیروی انسانی خدمات عمومی شامل: ایاب و ذهاب، نیروی نگهبان (حفاظت فیزکی)، تنظیف و نظافت عمومی، تهیه و توزیع مواد غذایی، کارگر ساده و…

منازل مسکونی-ماهر نیرو

اماکن خصوصی

تامین نیروی انسانی خدمات عمومی شامل: نیروی نگهبان (حفاظت فیزکی)، کار در ارتفاع، فضای سبز و…

مزایای عقد قرارداد با ما ؟

ضمانت اجرایی

در کلیه قرارداد ها بخصوص پروژه های حجمی به عنوان مثال امور حفاظت فیزیکی و تامین نیروی نگهبان، این شرکت طی قرارداد با کارفرمایان متعهد به حسن انجام  پروژه گردیده و متضمن حسن عملکرد کلیه کارکنان خود می باشد.

تسهیل در مدیریت

کارفرما با ابلاغ شرح وظایف کارکنان به پیمانکار و انتقال مسئولیت نظارت برعملکرد نیروی انسانی و انجام امورات مربوطه شامل اداری، مالی و بیمه ای پرسنل تماما به پیمانکار  عملا حجم زیادی از امور اجرایی و دفتری را به پیمانکار واگذار می نماید.

ارتقاء سطح بهره وری

این شرکت به منظور ارتقاء سطح بهره وری و اجرای هرچه بهتر پروژه ها با بکارگیری تجارب چندین ساله ضمن گزینش بهترین نیروها به صورت ضمن خدمت به کارکنان تابعه متناسب با شرح وظایف آموزش های لازم را ارائه می نماید.

صرفه جویی در زمان و هزینه

با برون سپاری پروژه های کاری به پیمانکاران با تجربه و معتبر امکان تمرکز سیستم اداری مالی و مدیریتی کارفرما بر پروژه های اصلی سازمان مهیا میشود که این امر منجر به افزایش درآمد و صرفه جویی در زمان میگردد.

کاهش بروز خطا

از آنجاکه سیستم نظارت پیمانکار علاوه بر سیستم نظارت کارفرما در فرآیند گزینش و نیز حین خدمت بر عملکرد کارکنان نظارت دارد لذا با افزایش نظارت مستمر بر عملکرد کارکنان بروز خطای انسانی نیز به میزان قابل توجهی کاهش میابد.

پشتیبانی پرسنلی

این شرکت تامین نیروی انسانی ضمن تهیه بانک اطلاعاتی  از افراد جویای کار، با معرفی پرسنل گزینش شده جدید کلیه اماکن طرف قرارداد خود را  پشتیبانی نموده و از کمبود نیروی انسانی جلوگیری می نماید.

© تمامی حقوق وبسایت برای ماهر نیرو پارسا محفوظ است