اصول رفتاری نیروی نگهبان

وظایف نگهبان

در این مقاله سعی داریم به الگوهای رفتای نگهبانان و باید و نباید های آن بپردازیم. شرکت ماهر نیرو پارسا همواره در نظر دارد با اطلاع رسانی مطالب آموزشی در حوزه منابع انسانی و اصول حفاظتی در راستای پیشگیری از وقوع جرائم تعاملی سازنده و پویا داشته باشد از این رو در ادامه به مشخصات و خصوصیات رفتاری نگهبانان و اصول نگهبانی می پردازیم:

-حسن خلق: نگهبان می‌بایست دارای اخلاق حسنه بوده، ضمن ارج نهادن به ارزش‌های والای انسان ها در نهایت خوش رویی وظایف خود را به انجام رساند.

ادب و نزاکت: یکی از ویژگی‌های انسان های موفق است که نگهبان باید پیوسته آن را در برخوردهای خود مدنظر قرار دهد.

اقتدار عمل: نگهبان  در مسیر حرکتی خود باید از اقتدار فکری و عملی لازم برخوردار بوده ضمن رعایت فاکتورهای مختلف از مماشات با دیگران پرهیز نماید.

خویشتنداری و دوری جستن از عصبانیت: عصبانیت یکی از احساسات طبیعی انسان است که با عدم کنترل آن بایستی انتظار عواقب ناخوشایندی را داشت لذا نگهبان باید با کنترل سیستم فکری وعصبی خود و بهره‌برداری از منش رفتاری مناسب از بروز عصبانیت خود جلوگیری نماید.

دقت نظر و هوشیاری: از اصول ضروری نگهبان می باشد که با مدنظر قرار دادن عکس العمل به موقع می‌تواند کاملا موفق باشد و در غیر آن موجب بروز ناهنجاری ها و مورد غافلگیری عناصر نامطلوب واقع شود.

امانت داری و اعتمادآفرینی:‎امانتداری یکی از شاخه‌های بارز و خصوصیات اخلاقی است رعایت آن توسط انسان موجب مورد اعتماد قرار گرفتن آنان در نزد آحاد جامعه می گردد که نگهبان زمانی به موفقیت مطلوب  دست می یابد که امین مردم قرار گیرد.

تشخیص هویت و حفظ اسرار: عدم شناخت هویت واقعی افراد مشکلات فراوانی را در مقابل انجام وظایف نگهبان ایجاد می‌نماید؛ او باید با احراز دقیق هویت آنها از ابراز نظر بی مورد و انتقال اطلاعاتی که در اجرای قراردادهای شرکت از موقعیت‌های شغلی، مالی، اجتماعی و خانوادگی افراد به عنوان دسترسی پیدا می‌کند به دیگران شدیداً خودداری ورزد.

اطاعت و فرمان پذیری: در جوامع موفق یکی از ویژگی‌های مطلوبی که موجب رشد و شکوفایی آن می گردد اصل فرمان‌پذیری است. نگهبان با رعایت آن شرایط بسیار مساعدی را برای کارفرمایان فراهم می‌آورد و خود از آرامش روحی و فکری لازم برخوردار می شود.

احساس مسئولیت: نگهبان باید با شناختی دقیق نسبت به رسالت خویش در جامعه گام برداشته، در مقابل اموری که به وی سپرده شده و تعهداتی که متقبل گردیده خود را موظف به انجام وظیفه ای جامع بداند.

تدین و اعتقاد: این امر یکی از اصول کلی عملکرد نگهبان می باشد که با رعایت و ظاهر ساختن آن (بدون ریا) و خداوند سبحان را شاهد دانستن بر عملکردها، کمتر نقطه ضعفی بر عملکرد وی باقی ماند.

طرز برخورد با افراد مظنون:

‎مظنون به فردی گفته می‌شود که رفتار و کردارش مشکوک و گفتارد واظهاراتش غیر منطقی و غیر واقع، وضع ظاهرش غیر عادی و شک برانگیز و دچار نوعی حالت عصبی و هیجان و گاهی برافروخته و عرق کرده و زمانی رنگ باخته و مضطرب می باشد.

از لحاظ قانونی هم اصل بر برائت افراد است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. اما برای نگهبان که وظیفه حفظ و حراست و پاسداری از جان و مال مردم است ایجاب می‌نماید که کاملاً مواظب و مراقب اعمال و رفتار مراجعین اشخاصی باشد که دارای رفتاری غیر عادی بوده و برای انجام منظوری در محدوده نگهبانی او بی‌جهت پرسه می‌زنند یا شخص و مکانی را زیر نظر دارند.

یک نگهبان بایستی بسیار دقیق، هوشیار و مراقب باشد و در صورت برخورد با افراد مشکوک و مظنون ضمن کنترل اعمال آنها مشخصات ظاهری آنها را به خاطر بسپارد تا در صورت نیاز به مواجهه حضوری یا چهره نگاری بتوانند آنها را دقیقا شناسایی و معرفی نمایند.

بعضی از افراد سعی می‌کنند به هر ترتیبی با نگهبان طرح دوستی و رفاقت بریزند و با جلب اعتماد و اطمینان نگهبان در موقع مناسب سوء استفاده های لازم را بنمایند. نگهبانان باید از برقراری دوستی و رفت و آمد با این قبیل افراد خودداری نمایند.

نگهبان نبایستی شب هنگام و در زمان تاریکی زیاد به افراد مشکوک نزدیک شود و مراقبت نمایند که از پشت سر به آن ها حمله نگردد و غافلگیر نشوند.

نگهبانان هیچ وقت  بسته یا شیء را به عنوان امانت تحویل نگیرند چون امکان دارد در آن مواد منفجره یا مواد مخدر و اموال مسروقه و کالاهای قاچاق وجود داشته باشد.

در صورت  برخورد  با افراد مشکوک و مظنون  به صورت غیر محسوس شماره پلاک خودرو یا موتورسیکلت و مشخصات ظاهری راننده و سرنشین را به خاطر بسپارد حتی به خاطر سپردن یک نام بسیار موثر خواهد بود.

هرگز افراد متفرقه را به داخل اتاقک نگهبانی راه  ندهند حتی از پذیرفتن جوانان محل و افراد بیکار فامیل جداً خودداری نمایند.

در صورت مراجعه افراد غریبه و ناشناس که جهت انجام نظافت، تعمیرات وغیره قصد ورود به منازل ساکبین را دارند قبلا با صاحبخانه هماهنگی لازم را معمول و استعلام نمایند.

شماره پلاک و نوع و رنگ خودرو و نام آژانس و راننده ای که ساکنین محلی احضار کردهداند را یادداشت و قبلاً با صاحبخانه و شخص درخواست کننده هماهنگی نمایند.

نگهبانان نباید در صورت برخورد با نزاع ساختگی از محل نگهبانی خود دور شوند و مراقب باشند که همدستان طرفین نزاع از موقعیت سوء استفاده نکنند