رزومه-ماهر نیرو پارسا

این شرکت از سال 1385 با همت و همکاری دلسوزانه جمعی از پیشکسوتان علوم انتظامی و امور اداری شروع به فعالیت نمود و بیش از چهارده سال است که با بکارگیری جوانان مستعد، ضمن آموزش به نیروها با ارائه خدمات مشاوره ای و کارشناسی در زمینه تامین نیروی انسانی کارخانه جات و شرکت های صنعتی ، عمرانی و سازمان های دولتی  و غیر دولتی ماموریت های محوله را با موفقیت  به اتمام رسانده و با بکارگیری تجربیات و پشتوانه های خود، توانایی ارائه خدمات مطلوب را به هموطنان عزیز در سرتاسر میهن دارد.