حذف تمدید اعتبار از دفترچه های تامین اجتماعی

دفترچه تامین اجتماعی

روابط عمومی سازمان بیمه تامین اجتماعی اعلام کرد: از ابتدای خرداد ماه دفترچه های تامین اجتماعی نیاز به تمدید اعتبار ندارند.

بیمه شدگان تامین اجتماعی دیگر نیازمند مراجعه به دفاتر کارگزاری جهت تمدید دفترچه بیمه خود نیستند.

روش استعلام دفترچه تامین اجتماعی

با استفاده از شش روش زیر کلیه بیمه شدگان، پزشکان و مراکزدرمانی امکان استعلام وضعیت اعتبار دفترچه بیمه را دارند.

  • با استفاده از نرم افزار بارکد خوان و اسکن کد تعبیه شده بر روی دفترچه
  • با ورود کدملی در وب اپلیکیشن به آدرس tamin.ir
  • از طریق بستر USSD با شماره گیری کد دستوری  *4*1420*1#
  • از طریق بستر USSD با شماره گیری کد دستوری *4*1420#
  • از طریق بستر USSD با شماره گیری کد دستوری *1666# بیمه سلامت
  • از طریق سامانه اینترنتی tamin.ir

از این پس دفترچه بیمه تامین اجتماعی تا آخرین برگ قابل استفاده است و نیازمند تمدید نیست.

منبع :  سازمان تامین اجتماعی