دعوت به مصاحبه حضوری و پذیرش نیرو

شرکت پیمانکاری تامین نیروی انسانی ماهر نیرو پارسا به منظور تکمیل نیروی انسانی خود در واحد تولید کارخانه کولان سل واقع در شهرک صنعتی اشتهارد از متقاضیان محترم جهت انجام مصاحبه حضوری دعوت به عمل می آورد.

کلیه متقاضیان می بایست پس از هماهنگی قبلی با شماره همراه 09055346301 با آمادگی کامل برای حضور در سر کار ( شروع  کار آزمایشی) با همراه داشتن لباس کار موقت و نیز اصل و دو سری  کپی از مدارک ذیل به آدرس شهرک صنعتی اشتهارد-بلوار ابوریحان-بلوار غزالی غربی-کوچه گلدیس2-کارخانه کولان سل مراجعه نمایند:

مدراک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده:

-کارت ملی

-مدرک تحصیلی

-کارت پایان خدمت

-شناسنامه

-دو قطعه عکس 3در4

-شماره حساب و کارت بانکی ملت به نام متقاضی

-دفترچه بیمه تامین اجتماعی( در صورت داشتن سابقه کار)

توضیحات:

-در صورت نیاز به راهنمایی با شماره همراه 09055346301 تماس حاصل نمایید

-زمان مصاحبه قابل تغییر نیست لذا راس موعد مقرر در محل اعلامی حضور بهم رسانید