وظایف عمومی نگهبان محله

شرکت پیمانکاری تامین نیروی انسانی ماهر نیرو پارسا در کلیه استان های کشور بالاخص در استان های البرز (کرج و شهرستان ها)، استان تهران، استان قزوین ، استان گیلان (رشت) و…. پروژه های تامین نیروی انسانی داشته اشت و همواره ضمن آموزش دوره ای کارکنان تابعه موارد آموزشی لازم را به صورت دوره ای به کارکنان در قالب آموزش های ضمن خدمت یادآوری می نماید.

در این مقاله میخواهیم وظایف عمومی نگهبانان محله را که در کتاب 215 نکته آموزشی برای نگهبان محله درج گردیده به منظورپیشگیری از وقوع جرائم به اطلاع پرسنل نگهبان ارائه نماییم.

-نگهبان محله ملزم به رعایت ضوابت و مقررات ابلاغی از طریق مرکز انتظام ناجا و شرکت متبوع خود می باشد.

-نگهبان محله می بایست همواره با لباس فرم کامل و تمیز و ظاهری آراسته در محل ماموریت خود حضور یابد و همچنین از بهمراه داشتن تجهیزات کامل خود اطمینان حاصل نماید.

-کلیه نگهبانان موظف و مکلف هستند وظایف مشروح زیر را در موقع تحویل گرفتن محل نگهبانی کاملاً درک نموده و طبق آن رفتار نمایند.

-نخستین وظیفه هر نگهبان داشتن آگاهی کامل از وظایف مربوطه می باشد وگرنه نباید به نگهبانی گمارده شود.

-هرنگهبان قبل از اعزام به محل نگهبانی  وظایف خود را به شرح ذیل می بایست مد نظر قرار دهد.

-مسئولیت  نگهداری این محل از هر لحاظ به عهده اوست.

-در محل ماموریت خود با روش متانت که شایسته مقام نگهبانی باشد انجام وظیفه نموده، همواره هوشیار بوده و آنچه را که می بیند و می شنود و حتی به نظر برسد، مورد توجه دقیق قرار دهد.

-هر وضع غیر عادی را که در محوطه نگهبانی خود می بیند یا می شنود گزارش دهد.

-قبل از اینکه طبق مقررات تعویض شود محل نگهبانی خود را ترک ننماید.

-از گفتگو های غیر ضروری اجتناب نموده و با افراد غیر مسئول و متفرقه مراوده و بحث و تبادل نظر ننماید.

-در هنگام بروز هر نوع ضایعه و حوادث طبیعی و غیر طبیعی شامل سیل، طوفان، آتش سوزی و… ضمن انجام اقدامات مقدماتی لازم مراتب را سریعاً به مراکز امداد و نجات و مسئولین مربوطه اعلام نماید.

-در حین انجام وظایف چنانچه به مواردی برخورد نموده که از آن آگاهی ندارد، سرشیفت نگهبانی و یا دیگر مسئولین شرکت را مطلع و کسب دستور می نماید.

-کلیه علائم قراردادی بین خود و سرشیفت و همچنین عوامل کلانتری ها و یا پاسگاه های محل نگهبانی خود را مد نظر داشته و به موقع از آنها بهره برداری نماید.

-کلیه اوامر و دستورات صادره را در حین نگهبانی به موقع اجرا گذارده و در موقع تحویل امور نگهبانی، نگهبان بعدی را آگاه سازد.

-با کلیه مامورین و عوامل کلانتری یا پاسگاه های محل ماموریت خود نهایت همکاری را نماید.

-ورود و خروج افراد را به محل نگهبانی خود دقیقا کنترل نموده و مانع ورود افراد  ممنوع الورود شود.

-هنگام تعویض نگهبانی اعمال زیر با حضور سرشیفت قدیم و جدید انجام می گیرد.

-نگهبان قدیم وظایف خاص محل نگهبانی را به نگهبان جدید یادآور می شود و در صورت موجود بودن دستورات کتبی، راجع به انجام وظایف عیناً به نگهبان جدید تحویل می نماید.

-کلیه وسایل محل نگهبانی را به نگهبان جدید تحویل می نماید.

-کلیه قفل درب ها و انبارها و کلیدها را چک نموده و به نگهبان جدید تحویل می نماید.

-در صورت برخورداری محل نگهبانی از سیستم های کنترلی می بایست کلیه سیستم ها و مانیتورها بازدید و از کارکرد دوربین ها مطمن شوند.

-کلیه تجهیزات ایمنی از جمله وسایل اطفاء حریق و محل نگهداری آن ها باید بازدید شود.

-دفتر ثبت وقایع نگهبانی را کنترل نموده وبا اطمینان از اینکه نگهبان قدیمی کلیه وقایع را تا زمان تحویل ثبت کرده باشد، آنگاه دفتر تحویل نگهبان جدید شود.

-گشت اولیه در حوزه نگهبانی انجام شود و نگهبان قدیمی کلیه مطالب لازم را که به نظر او می رسد و وقایعی که در زمان نگهبانی رخ داده است را به اطلاع نگهبان جدید برساند.

-در صورت استفاده مشترک از تجهیزات انفرادی، تجهیزات فوق به نگهبان جدید تحویل داده شود و به صورت کتبی صورتجلسه گردد و نگهبان جدید می بایست ازکامل بودن و سالم بودن تجهیزات فوق مطمئن شود و آنها را تحویل گیرد.

-در صورت عدم استفاده مشترک از تجهیزات انفرادی، پس از تحویل نگهبانی می بایست وسایل و تجهیزات خود را به سرشیفت تحویل دهد و به صورت کتبی صورتجلسه گردد.

در خصوص انجام وظایف عمومی نگهبان می بایست به مقررات به شرح ذیل عمل نماید:

-نگهبان می بایست قبل از حضور در محل نگهبانی از کامل بودن تجهیزات خود مطمئن شود و تجهیزات خود را به هیچ وجه از خود جدا ننماید.

-نگهبان می تواند برای انجام وظایف مربوط بایستد و یا قدم بزند.

-نشستن، خوابیدن، خوردن، آشامیدن، استعمال دخانیات، آوازخوانی، قضای حاجت، قبول هر چیزی و به طور کلی هر عمل مشغول کننده در مدت نگهبانی برای نگهبان ممنوع است.

-هیچکس غیر از سراکیپ حق ندارد نگهبان را عوض نماید و تمام دستورات به وسیله سراکیپ به نگهبان ابلاغ می شود.

-نگهبان می بایست تجهیزات خود را فقط به سرشیفت تحویل نماید.

-هرنگهبانی که ماموریت خود را بدون دستور سرشیفت ترک نماید طبق مقررات انضباطی مورد بازخواست قرار می گیرد و در قبال خسارت وارده احتمالی ناشی از ترک محل خدمت مسئول می باشد.

-اگر ضرورت ایجاب نماید که نگهبان قبل از اتمام مدت نگهبانی عوض شود سرشیفت خود را مطلع نموده و سرشیفت در صورت تشخیص او را عوض می نماید.

-نگهبان با وسایل ارتباطی، صدا، سوتک نگهبانی، تلفن، بی سیم و غیره با سرشیفت خود ارتباط برقرار می کند.

-مدت نگهبانی بسته به شرایط و اوضاع توسط مدیریت عامل شرکت متبوعه مشخص می شود و به اطلاع نگهبان می رسد.

-هرگاه در محدوده نگهبانی حادثه و یا بی نظمی رخ دهد نگهبان می بایست فوراً موارد با به سرشیفت و یا مسئولین شرکت متبوعه و همچنین در صورت نیاز به پلیس 110 اطلاع دهد.

-در صورت نیاز به آتش نشانی و یا اورژانس نگهبان می بایست بلافاصله به واحد های مذکور اعلام خبر و درخواست کمک نماید.

-نگهبان محله می بایست شماره تلفن های ضروری از جمله آتش نشانی، اورژانس، کلانتری یا پاسگاه محل، شرکت متبوعه را به همراه خود داشته باشد و حتی المقدور این شماره ها را حفظ نماید و همچنین به نحوه ارتباط با پلیس 110 را در منطقه ماموریتی خود آشنایی کامل داشته باشد.

-نگهبان می بایست آشنایی کامل نسبت به نحوه استفاده و بکارگیری تجهیزات خود را داشته باشد و در حفظ و نگهداری آن ها دقت کامل را بعمل آورد.

-به منظور انجام هرچه بهتر وظایف نگهبانی، نگهبان می بایست آشنایی کامل با جغرافیای محل نگهبانی خود داشته باشد.

-کلیه نگهبانان می بایست اصول احترام و رعایت سلسله مراتب را همواره مد نظر داشته و به آن عمل نمایند.

در پایان امید است با بهره گیری و بکارگیری درست از مطالب فوق از وقوع جرائم پیشگیری گردد زیراکه معتقدیم در صورت رعایت دقیق کلیه ضوابط مجرمین امکان سوء استفاده را نداشته و از وقوع بزه جلوگیری می گردد.