وظایف گشتی های نگهبان

وظایف نیروهای گشت نگهبان به شرح ذیل می باشد:

-وظیفه عمده عوامل گشت نگهبان، پیشگیری از  وقوع جرائم بوده و باید تلاش نمایند نظم و امنیت را در منطقه برقرار و زمینه های لازم را برای آسایش و آرامش خاطر اهالی محل ایجاد نمایند؛ گشتی های نگهبان برای انجام رسالت خود و انجام خدمات، نیازمند به کسب اطلاعات لازم و برقراری ارتباط منطقی با اهالی محل می باشند که آن نیز مستلزم آشنایی با فرهنگ و آداب و روحیات آنها و همچنین برقراری ارتباط  کاری نزدیک با معتمدین محل و کسب اخبار و اطلاعات لازم از آنها به منظور استقرار نظم و امنیت نیز ضروری می باشد.

-اطمینان حاصل نمایند که محدوده استحفاظی آن ها از هر گونه تجاوز و دستبردی مصون و محفوظ مانده و درب های ورود و خروج اماکن تجاری و مکان های مسکونی در غیاب مالکین و سکنه بسته و قفل آن بهم متصل باشد.

-اطمینان حاصل کنند که وسائل برقی و گاز سوز در ساختمان های مسکونی و تجاری فاقد سکنه خاموش باشد.

-شرایط غیر طبیعی ساختمان های فاقد سکنه را بررسی نموده و در صورت امکان اقدام به رفع نقائص موجود و در صورت عدم امکان، مراتب را سریعاً به سرشیفت و یا مسئولین شرکت متبوعه گزارش نمایند.

-هر نوع صدای غیرعادی در ساختمان های مسکونی و تجاری را جدی تلقی نمایند، چون ممکن است اینگونه سرو صداها مربوط به ورود غیر مجاز افرادی متفرقه و سارقین به داخل ساختمان یا برخی  اقدامات حادثه ساز باشد.

-در صورت استشمام بوهای ناشناخته، سعی کنند منبع انتشار آن را مشخص و در غیر این صورت بلافاصله موضوع را به سازمان آتش نشانی و شرکت متبوعه گزارش نمایند.

-تمام محل هایی که در آن آب جریان دارد، حتی دستشویی و توالت ها را مورد بازدید قرار دهند.

-از استقرار  وسایل و تجهیزات آتش نشانی در محل های اصلی و امکان دسترسی سریع به آن ها اطمینان حاصل نمایند.

-در صورت ذخیره سازی مواد قابل اشتعال ( بنزین، نفت و مواد پاک کننده وسایل و  امثال آن ها) در ساختمان های مسکونی و تجاری، بررسی و اطمینان حاصل نمایند که عمل ذخیره سازی بنحو مطلوب و مطمئن انجام و اقدامات ایمنی لازم به عمل آمده است.

-تمام اوضاع و احوال منطقه را نیروی های نگهبان گشت باید به خاطر بسپارند.

-نگهبانان در حین گشت زنی باید کلیه مشهودات خود و اوضاع و احوال منطقه گشت را در دفتر یادداشت ثبت و به خاطر بسپارند و در صورت امکان نحوه گشت زنی را طوری تنظیم نمایند که ابتدا قسمت های اطراف مناطق مسکونی و سطح منطقه گشت را بازدید و وقتی بازدید از بیرون به پایان رسید قسمت داخلی محل نگهبانی را مورد بازدید قرار دهند.

شرکت تامین نیروی انسانی ماهر نیرو پارسا با بکارگیری تجارب کارشناسان علوم انتظامی اجرای توصیه های انتظامی را به کلیه نگهبانان توصیه نموده و می بایست به صورت دوره ای و ضمن خدمت کلیه موارد آموزشی یادآوری و طی آزمون های متوالی سطح هوشیاری کلیه پرسنل نگهبان ارزیابی گردد.

مدیران این شرکت پیمانکار تامین نیروی انسانی در کلیه استان های کشور بالاخص استان های تهران، البرز(کرج)، قزوین، گیلان(رشت) و…. دارای سوابق مدیریتی کلان مدیریتی در حوزه انتظامی بوده اند و با اکثر کارخانه جات صنعتی و ادارات و سازمان ها طرف قرارداد بوده و ارائه خدمات نموده اند و از مدرسان مرکز انتظام پلیس پلیشگیری می باشند و به منظور پیشگیری از وقوع جرائم و ارتقاء سطح هوشیاری واحدهای انتظاماتی مطالب آموزشی را جهت آموزش نگهبانان اطلاع رسانی می نمایند لازم به توضیح است معتبر ترین مرجع آموزشی برای کلیه پرسنل نگهبان مرکز انتظام پلیس پیشگیری می باشد که در تمامی مراکز استان ها فعال هستند.