پذیرش نیرو رزرو

کولان سل

کارخانه صنعتی کولانسل یکی از معتبرترین کارخانجات صنعتی در زمینه تولید پدهای سلولزی تجهیزات خنک کننده خانگی و صنعتی از هولدینگ انرژی است و متقاضیان کار در این کارخانه معتبر می بایست تقاضای خود را از طریق پرسشنامه ذیل تکمیل و ارسال نمایند.